ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ เพื่อจัดสรรตามความประสงค์ของกลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

ประกาศวันที่: 13 ก.พ. 2567

  ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ัอวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ เพื่อจัดสรรตามความประสงค์ของกลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

ประกาศวันที่: 13 ก.พ. 2567

  ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2566  

ประกาศวันที่: 05 ม.ค. 2567

  ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2566  

ประกาศวันที่: 07 ธ.ค. 2566

  ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2566  

ประกาศวันที่: 03 พ.ย. 2566

  ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

ประกาศวันที่: 25 ต.ค. 2566

  ประชาสัมพันธ์รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2566  

ประกาศวันที่: 18 ต.ค. 2566

  ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2566  

ประกาศวันที่: 04 ต.ค. 2566

  ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2566  

ประกาศวันที่: 08 ก.ย. 2566

  ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ เพื่อจัดสรรตามความประสงค์ของกลุ่มงานมารตฐานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  

ประกาศวันที่: 18 ส.ค. 2566