ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2567  

ประกาศวันที่: 05 ก.ค. 2567

  ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2567  

ประกาศวันที่: 07 มิ.ย. 2567

  ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2567  

ประกาศวันที่: 09 เม.ย. 2567

  ชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบประวัติบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัดลำปาง  

ประกาศวันที่: 29 มี.ค. 2567

  ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567  

ประกาศวันที่: 06 มี.ค. 2567

  ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567  

ประกาศวันที่: 06 มี.ค. 2567

  ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ เพื่อจัดสรรตามความประสงค์ของกลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

ประกาศวันที่: 13 ก.พ. 2567

  ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ัอวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ เพื่อจัดสรรตามความประสงค์ของกลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

ประกาศวันที่: 13 ก.พ. 2567

  ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2566  

ประกาศวันที่: 05 ม.ค. 2567

  ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2566  

ประกาศวันที่: 07 ธ.ค. 2566