การนำส่งคืนเงินค่าใช้จ่ายผ่านอำนวยการ ประจำปี 2567   

ประกาศวันที่: 30 พ.ค. 2566 |     อ่าน 4  ครั้ง

  แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณพ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566   

ประกาศวันที่: 30 พ.ค. 2566 |     อ่าน 4  ครั้ง

  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ประกาศวันที่: 30 พ.ค. 2566 |     อ่าน 8  ครั้ง

  เชิญชวนจัดกิจกรรมภายใต้โครงการศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา   

ประกาศวันที่: 30 พ.ค. 2566 |     อ่าน 6  ครั้ง

  การให้ความยินยอมเผยแพร่ข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ อปท.   

ประกาศวันที่: 30 พ.ค. 2566 |     อ่าน 3  ครั้ง

  ตรวจสอบข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565   

ประกาศวันที่: 30 พ.ค. 2566 |     อ่าน 6  ครั้ง

  การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานนายทะเบียนสมาคมฌปนกิจสงเคารห์ฯ   

ประกาศวันที่: 29 พ.ค. 2566 |     อ่าน 7  ครั้ง