รายการกระทู้ล่าสุด

ตั้งกระทู้ใหม่

การออกเดินเก็บเงินจากชาวบ้าน ( โพสโดย นายสันติ เพียวสูงเนิน เมื่อ 13/12/2017 เวลา 19:41:40 น. อ่าน 101 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง )
รถกระบะรับจ้าง รถบรรทุก6ล้อ รถบรรทุกสิบล้อ อำเภอเมืองพะเยา ( โพสโดย t เมื่อ 09/05/2016 เวลา 18:49:18 น. อ่าน 165 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง )
อินเทอร์เนตตำบล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ช้ามาก ( โพสโดย เยาวชนตำบลเชียงแรง เมื่อ 10/11/2014 เวลา 15:43:03 น. อ่าน 220 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง )
กรุณาตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ ที่ทำการไปรษณีย์ (บ้านร้องเชียงแรง) ( โพสโดย เจ้าทุกข์ เมื่อ 24/06/2014 เวลา 16:14:35 น. อ่าน 388 ครั้ง ตอบ 1 ครั้ง )
อยากให้รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.6 เข้าด้วยกัน ( โพสโดย ชาวตำบลเชียงแรง เมื่อ 13/05/2014 เวลา 17:05:24 น. อ่าน 198 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง )
เมื่อรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล้วเพื่อให้การศึกษาระดับปฐมวัยมีคุณภาพมากขึ้น ( โพสโดย ชาวตำบลเชียงแรง เมื่อ 11/05/2014 เวลา 17:04:05 น. อ่าน 216 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง )
1