หัวข้อเรื่อง : ตำแหน่งว่าง

ปี พ.ศ.2559  จะมีการสอบเลือกบุคคลเข้าทำงาน อบต อีกไหมครับ  พอดี  มีความสนใจสมัครสอบครับ
โพสโดย ทินกร ธรรมสอน IP: 1.47.198.89 เมื่อ 22/02/2016 เวลา 18:26:54 น. อ่าน 474 ครั้ง ลบ
 
ความคิดเห็นที่ 1
เรียน  คุณทินกร ธรรมสอน 
           เนื่องด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ.2559   ทางองค์การบริหารส่วนตำบลปอ พิจารณาแล้ว 
ยังไม่มีการรับสมัครสอบเลือกบุคคลเข้าทำงาน ณ องคื์การบริหารส่วนตำบลปอ แต่อย่างใด 
เนื่องด้วยเข้าสู่ระบบแท่ง เมื่อวันที่1 มกราคม 2559  แผนอัตรากำลังยังคงต้องพิจารณาปรับปรุง
อัตรากำลัง ให้เข้าสู่ระบบ   หากองคื์การบริหารส่วนตำบลปอ มีความต้องการรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือก
บุคคลเข้าทำงาน 
             ทางองค์การบริหารส่วนตำบลปอ จะดำเนินการแจ้งประกาศมายังในเว็บไชต์ต่อไป  
             จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
 
โพสโดย จนท.อบต.ปอ IP: 1.179.197.177 เมื่อ 02/05/2016 เวลา 13:48:02 น.

ตอบกระทู้นี้

* ข้อความ :
รูปภาพ : ( !! รับเฉพาะไฟล์นามสกุล jpeg, jpg, gif ขนาดไม่เกิน 500KB เท่านั้น )
* ชื่อผู้โพส : อีเมล์ผู้โพส :