หัวข้อเรื่อง : ขอแจ้งผลการร้องเรียนของนายนนทจิตร แซ่โซ้ง กรณีขอย้ายสายไฟฟ้า

  ตามที่นายนนทจิตร  แซ่โซ้ง  ได้แจ้งร้องเรียนมายังองคืการบิรหารส่วนตำบลปอ  เรื่องขอย้ายสายไฟฟ้า  รายละเอียดดังนี้
เนื่องจากเสาไฟฟ้าที่ใช้เดินสายไฟเข้าบ้าน ในขณะนี้ได้ผุลงแล้วเนื่องจากเป็นเสาไม้ ผมได้ทำการปักเสาเหล็กติดกับเสาต้นเดิม ข้าพเจ้าอยากให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลปอ จัดเจ้าหน้าที่ด้านช่างไฟฟ้ามาช่วยย้ายสายไฟจากเสาต้นเดิมมาติดเสาเหล็กต้นใหม่ เป็นการเร่งด้วน เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน เพราะว่าข้าพเจ้าไม่มีความรู้ในด้านไฟฟ้า 

 ดังนั้นกองช่าง ได้ติดต่อประสานงานไปยังนายนนทจิตร  แซ่โซ้ง  เพื่อขอข้อมูลที่ตั้ง ที่อยุู่่บ้านเลขที่  ชื่อหมู่บ้าน เพื่อติดตามแก้ไขตามข้อร้องเรียน แต่เนื่องด้วยได้ติดต่อประสานไปตามเบอร์โทรที่ให้ไว้แต่ไม่มีการรับสายแต่อย่างใด  ...จึงขอเรียนแจ้งมายัง นายนนทจิตร  แซ่โซ้ง   รีบติดต่อประสานงานมายัง องค์การบริหารส่วนตำบลปอ   เบอร์ 093-1401193  /053-602742-3 
โพสโดย จนท.ผู้ดูแลระบบ อบต.ปอ IP: 118.172.94.145 เมื่อ 15/09/2017 เวลา 13:52:09 น. อ่าน 400 ครั้ง ลบ
 
ความคิดเห็นที่ 1
ขอขอบพระคุณไปยัง องค์การบริหารส่วนตำบลปอ เป็นอย่างยิ่ง ที่ตอบข้อความขอมกระผม
      เรื่องดังกล่าว ข้าพเจ้าได้ให้ช่างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายไปดำเนินการเรียบร้อยแล้ว  เนื่องจาก ผมได้รับสายโทรศัพท์จากทางเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ท่านหนึ่ง ได้แจ้งให้กระผมทราบว่า "เรื่องการดึงสายไฟฟ้าดังที่ได้แจ้งไว้นั้น ทางองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ไม่สามารถเข้าไปดำเนินการให้ได้ เนื่องจากเป็นการเดินสายไฟฟ้าเข้าบ้านเพียงหลังเดียวและเป็นการเดินสายไฟฟ้าเฉพาะบุคคล ไม่ได้เกี่ยวกับส่วนรวม ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลปอแต่อย่างใด ทางองค์การบริหารส่วนตำบลปอจึงขอปฏิเสธการช่วยเหลือดังกล่าว" และแจ้งให้กระผมไปติดต่อช่างไฟฟ้าเอกชนเอง พร้อมกับเบอร์โทรของช่างไฟฟ้ารายหนึ่ง ชื่อเกรียงไกร ผมก็ติดต่อไปยังช่าง แต่ช่างท่านปฏิเสธและบอกผมว่า งานยุ่ง ไม่สะดวก  
      ผมได้แจ้งให้ทางสำนักการช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และได้รับการช่วยเหลือเรียบร้อยแล้ว 
      เนื่องจากข้าพเจ้าได้รับการประสานงานจากทางเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลปอว่าอย่างนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่ได้เข้ามาดูข้อความที่ข้าพเจ้าได้แจ้งไว้กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลปอ  ข้าพเจ้าขอกราบขออภัยมา ณ ที่นี้

** ในฐานะผมก็เป็นเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงราย ผมอยากทราบว่า การที่ช่วยเหลือประชาชนในเขตของการปกครองในตำบล ไม่อยุ่ในอำนาจหน้าที่จริงหรือไม่  แล้วทำไมบ้านไฟไหม้ รถตกข้างทาง หรือเหตุอื่น ๆ ล้วนเป็นเรื่องส่วนบุคคล แต่ทำไมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือได้ แต่กรณีของผม ไม่สามารถส่งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือได้ ผมไม่ได้ให้ช่วยยกเสาไฟไปตั้งให้ ไม่ได่ให้ไปสร้างถนนเข้าบ้านและไม่ได้ให้ไปสร้างบ้านให้อยู่โดยใช้งบประมาณแผ่นดิน หรือจะกันสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินไปตรวจสอบ  แต่แค่ให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เรื่องไฟฟ้า ช่วยย้ายสายไฟจากต้นหนึ่งไปอีกต้นหนึ่งและเป็นสายไฟชนิดที่มีการห่อหุ้มกันไฟ ระยะห่างระหว่างต้นเก่ากับต้นใหม่ ห่างแค่ 1 เมตร  หากวันทำงานปกติเจ้าหน้าที่ติดภารกิจ ก็ให้มาทำงานในช่วงวันเสาร์ก็ได้ ค่าแรงผมจ่ายให้ ไม่ต้องขึ้นเรื่องหรือทำหนังสือบันทึกขออนุญาตเดินทางไปราชการก็ได้ เพราะแค่ต้องการคนที่มีความรู้เรื่องไฟฟ้าไปช่วยย้ายเท่านั้น หากให้คนที่ไม่มีความรู้แถวบ้าน หากเกิดเหตุสุวิสัย ทางผู้ใหญ่ก็จะบอกว่าทำไมไม่แจ้งให้ผู้ชำนาญในด้านนี้ในท้องถิ่นของตัวเองทราบ หรือจะให้ผมทำหนังสือจากจังหวัดไปยังอำเภอ แล้วให้นายอำเภอทำหนังสือสั่งการมาที่ อบต. แล้วนายกสั่งการไปยัง ผอ.ช่าง ผอ.ช่างสั่งการไปยังช่างโซน แล้วช่างโซนต้องออกสำรวจก่อน แล้วค่อยดำเนินการ หลังดำเนินการแล้วเสร็จจะต้องรายงานไปเป็นระดับชั่นปกครองด้วยใช่หรือไม่  เพราะวันนั้นผมได้อธิบายว่าเจ้าหน้าที่ที่โทรหาผมแล้วว่า ผมแค่อยากได้คนที่มีความรู้เรื่องไฟ มาช่วยผมย้ายสายไฟ ค่าแรงผมจ่ายเอง แต่เจ้าหน้าที่ปฏิเสธ และบอกว่าไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่  ผมองค์กรปกครองของจังหวัด กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะถือคนละระเบียบฯกัน**  ระบายให้ฟังเฉยๆ อัดอั้นนิดๆ
       ขอคุณมากครับที่ยังมีการติดตามผู้เดือดร้อนในท้องถิ่นของตัวเอง  หากคำพูดไหนที่ข้าพเจ้าได้กล่าวล่วงเกิน ก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย
โพสโดย นนทจิตร แซ่โซ้ง IP: 183.88.20.105 เมื่อ 02/07/2018 เวลา 13:41:01 น.

ตอบกระทู้นี้

* ข้อความ :
รูปภาพ : ( !! รับเฉพาะไฟล์นามสกุล jpeg, jpg, gif ขนาดไม่เกิน 500KB เท่านั้น )
* ชื่อผู้โพส : อีเมล์ผู้โพส :