หัวข้อเรื่อง : การออกเดินเก็บเงินจากชาวบ้าน

ทางบ้านสะแล่ง ตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ได้มีการส่ง จนท.ออกเก็บเงินโดยอ้างว่าเพื่อร่วมทำนุบำรุงและกำหนดเป็นจำนวนเงินที่
ชาวบ้านต้องจ่าย(แกมบังคับ)เป็นรายครัวเรือน แต่ไม่มีการออกใบเสร็จรับเงินให้นั้น ชอบด้วยกฏหมายหรือไม ท่านผู้มีอำนาจและเกี่ยวข้องโปรดชี้แจง
โพสโดย นายสันติ เพียวสูงเนิน IP: 115.87.237.121 เมื่อ 13/12/2017 เวลา 19:41:40 น. อ่าน 100 ครั้ง ลบ

ตอบกระทู้นี้

* ข้อความ :
รูปภาพ : ( !! รับเฉพาะไฟล์นามสกุล jpeg, jpg, gif ขนาดไม่เกิน 500KB เท่านั้น )
* ชื่อผู้โพส : อีเมล์ผู้โพส :