หัวข้อเรื่อง : เรียน ป.โท

ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(
โครงการพัฒนาบุคลากรฯสู่ประชาคมอาเชียน)วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(อยู่ระหว่างเปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัย)หลักสูตรที่เปิดสอน  โดยสามารถใช้ทุน
อปท. หรือหน่วยราชการอื่นๆ ได้ระดับปริญญาโทภาคเรียนที่   ประจำปีการศึกษา  25571.      
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed.)-การบริหารการศึกษา2.      
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)การบัญชีบริหาร(มีวิชาบัญชี 15
หน่วยกิต
)
     -
การจัดการทั่วไป -การจัดการงานก่อสร้าง       3.หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต(M.P.A.)-การบริหารจัดการภาครัฐระยะเวลาการศึกษา (ขึ้นอยู่กับแผนและผลการเรียน)อัตราค่าลงทะเบียน เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร  120,000 บาท  ฟรีค่าเดินทาง ค่าที่พัก
ในการเดินทางเข้ามาเรียนที่กรุงเทพฯ
(ขึ้นอยู่กับจำนวนนักศึกษา)แบ่งจ่าย  10 -12 งวด 
หากจำนวนนักศึกษาเกิน
20 ท่าน สามารถต่อรองทุนอื่นๆ อีกมากมายระยะเวลาในการสมัครเรียนและลงทะเบียนหลักฐานการสมัครเรียน- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว                                              จำนวน    3 รูป- สำเนาบัตรประชาชน                                          จำนวน   3 ฉบับ- สำเนาทะเบียนบ้าน                                            จำนวน    3 ฉบับ- ใบรับรองผลการศึกษา(transcript)                                จำนวน    3 ฉบับ-สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร)                 จำนวน    3 ฉบับ-สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล                                    จำนวน    3 ฉบับหมายเหตุ             สอบถามข้อมูลได้ที่084-9859996   สำหรับภาคเหนือโครงการพัฒนาบุคคลากรภาครัฐและเอกชน
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (
AEC-KRAI)วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม   

โพสโดย ป.โท IP: 27.55.211.232 เมื่อ 21/11/2014 เวลา 14:00:37 น. อ่าน 16208 ครั้ง ลบ

ตอบกระทู้นี้

* ข้อความ :
รูปภาพ : ( !! รับเฉพาะไฟล์นามสกุล jpeg, jpg, gif ขนาดไม่เกิน 500KB เท่านั้น )
* ชื่อผู้โพส : อีเมล์ผู้โพส :