หัวข้อเรื่อง : การรับฟังความคิดเห็นกรณีการขอออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.) หมู่ที่ 3, 4 และ 13

          ด้วยเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก จะดำเนินการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.) บ้านแม่หะ หมู่ที่ 3, บ้านแม่แพง หมู่ที่ 4 และบ้านศรียางชุม หมู่ที่ 13 ตำบลท่าข้าวเปลือก เพื่อใช้เป็นที่สาธารณประโยชน์ร่วมกัน

          ดังนั้น เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไป หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบ ร่วมแสดงความคิดเห็นในการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 6 - 17 มีนาคม 2560 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าวปลือก หรือทางเว็บไซต์ (Webboard), Facebook หรือ Line ดังนี้

          1. สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก ในวันและเวลาราชการ

          2. www.takhaopleuk.go.th  ตลอด 24 ชั่วโมง

          3. www.facebook.com/tb.takhaopleuk/  ตลอด 24 ชั่วโมง

โพสโดย เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก IP: 118.174.52.229 เมื่อ 08/06/2018 เวลา 15:28:43 น. อ่าน 116 ครั้ง ลบ

ตอบกระทู้นี้

* ข้อความ :
รูปภาพ : ( !! รับเฉพาะไฟล์นามสกุล jpeg, jpg, gif ขนาดไม่เกิน 500KB เท่านั้น )
* ชื่อผู้โพส : อีเมล์ผู้โพส :