รายการกระทู้ล่าสุด

ถนนชำรุดเสียหาย ( โพสโดย เชียงแรง เมื่อ 02/07/2019 เวลา 13:45:22 น. อ่าน 53 ครั้ง ตอบ 1 ครั้ง )
ไฟฟ้าส่องสว่าง ( โพสโดย คนรักเชียงแรง เมื่อ 02/07/2019 เวลา 13:38:23 น. อ่าน 47 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง )
ไฟฟ้าส่องสว่าง ( โพสโดย คนรักเชียงแรง เมื่อ 02/07/2019 เวลา 13:38:22 น. อ่าน 39 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง )
ไฟฟ้าส่องสว่าง ( โพสโดย คนรักเชียงแรง เมื่อ 02/07/2019 เวลา 13:38:20 น. อ่าน 47 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง )
การออกเดินเก็บเงินจากชาวบ้าน ( โพสโดย นายสันติ เพียวสูงเนิน เมื่อ 13/12/2017 เวลา 19:41:40 น. อ่าน 137 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง )
รถกระบะรับจ้าง รถบรรทุก6ล้อ รถบรรทุกสิบล้อ อำเภอเมืองพะเยา ( โพสโดย t เมื่อ 09/05/2016 เวลา 18:49:18 น. อ่าน 220 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง )
อินเทอร์เนตตำบล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ช้ามาก ( โพสโดย เยาวชนตำบลเชียงแรง เมื่อ 10/11/2014 เวลา 15:43:03 น. อ่าน 261 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง )
กรุณาตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ ที่ทำการไปรษณีย์ (บ้านร้องเชียงแรง) ( โพสโดย เจ้าทุกข์ เมื่อ 24/06/2014 เวลา 16:14:35 น. อ่าน 504 ครั้ง ตอบ 2 ครั้ง )
อยากให้รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.6 เข้าด้วยกัน ( โพสโดย ชาวตำบลเชียงแรง เมื่อ 13/05/2014 เวลา 17:05:24 น. อ่าน 249 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง )
เมื่อรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล้วเพื่อให้การศึกษาระดับปฐมวัยมีคุณภาพมากขึ้น ( โพสโดย ชาวตำบลเชียงแรง เมื่อ 11/05/2014 เวลา 17:04:05 น. อ่าน 294 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง )